Uniwersytet Dziecięcy

9.00 – 9.30 – inauguracja, wręczenie indeksów przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza 9.30 – 12.00 – wykłady pt. Wszechocean 
Read more