Dziecięcy Uniwersytet MCN w Eurece

Dlaczego błysk poprzedza grzmot pioruna? Jak latają samoloty? Czy możemy się naelektryzować? Odpowiedzi na m.in. takie pytania poszukiwały dzieci podczas trzeciego spotkania Szkoły Jungów w Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha.
Mali naukowcy pod bacznym okiem animatora sobotni poranek spędzili na zajęciach, samodzielnie wykonując większość eksperymentów. Kolejne spotkanie Dziecięcego Uniwersytetu MCN już w styczniu 2019 roku.

Comments are closed.