Rekrutacja

Opłaty i terminy

Zakończono nabór do kolejnej edycji Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińskiej Szkoły Jungów. Spośród 47 zgłoszeń wylosowano 20 osób.

Opłata w roku akademickim 2019/2020 wynosi 100 zł.

Całość wpłat będzie przeznaczona na organizację Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińskiej Szkoły Jungów.

Opłaty przyjmowane będą na rachunek bankowy do dnia 31 lipca 2019 r.
Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji mailowej o przyjęciu dziecka na studia.